Monday, July 8, 2013

Muzakarah Kesedaran Alam Sekitar di IKIM Malaysia


Pemaparan tentang Kurikulum Agama Dalam Pendidikan Kesedaran Alam Sekitar

Institute kesefahaman Islam Malaysia (IKIM), mengundang saya untuk memaparkan tentang : Kurikulum Agama dalam Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar: Pengalaman Indonesia, judul ini saya paparkan dalam “Kertas Kerja disampaikan pada  Muzakarah Pakar “Komuniti Islam Dalam Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar” 2 Juli, 2013.  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Malaysia. Perhatian ini  sekarang menjadi kajian dan daya tarik di Malaysia, karena mereka merasa masih harus menggiatkan keterlibatan masyarakat dengan melalui pendekatan agama Islam terutama di kampung pedesaan dan penanganan lingkungan. 
Muzakarah ini menjadi sangat penting karena secara perlahan perhatian pada pelibatan komunitas agama dirasa sangat diperlukan dan ditingkatkan. WWF Malaysia, misalnya telah mencetak buku-buku Islam dan Alam Sekitar, tahun ini, dan dikeluarkan oleh IKIM, sebuah lembaga penting di Malaysia terkait dengan riset dan pendalaman peradaban Islam dan perkembangan kebangsaan Malaysia. Saya belum menemukan lembaga serupa IKIM di Malaysia, lembaga ini sangat unik dan khusus untuk mengkaji tentang keislaman tetapi dalam kerangka amanah negara dan didirikan oleh negara dan mendapat perhatian langsung dari Perdana Menteri. Mungkin padanannya di Indonesia adalah Litbang Kementerian Agama. Lembaga ini selain mempunyai publikasi dan kajian, juga mempunyai stasiun radio dan televisi online (tvikim.my).
Program di IKIM sangat padat dan berharga untuk menjaga Tamadun Islam yang baik, disinilah kiranya kehebatan Malaysia dimana Umat Islam di Indonesia bisa belajar, para intelektualnya dihargai dan diberikan wadah untuk berpikir dan menuangkan gagasan menyelaraskan dan membangun peradaban khas Islam di Malaysia.